MÁY SẤY TRỐNG Mini MSTR 1.5 - MSTR 1.5A - MSTR 2A - MSTR 3A - MSTR 4A (Trang Bị Cho Nông Hộ)