MÁY PHÂN LOẠI THEO KÍCH THƯỚC

 

Dùng để phân loại cà phê theo kích thươc

Máy phân loại theo kích thước