VÍT TẢI ỐNG VTOT 220

 

- Dùng để tịnh cà phê, nông sản dạng hạt