1. Stella Coffee – khuấy động mọi giác quan

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

2. Một quảng cáo khác của Stella Coffee

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

3. Quảng cáo cho lễ hội Aroma Festival ở Australia – Bức tranh Mona Lisa làm từ 4.000 cốc cà phê

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

4. McDonald’s (Phần Lan) – Cà phê cỡ lớn trông như đại dương khổng lồ

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

5. Folgers – Sticker quảng cáo dán trên đường phố New York năm 2006

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

6. Blandongan – Đánh thức cả linh hồn và thể xác

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

Ở Indonesia, người chết được quấn trong vải trắng, theo truyền thống của đạo Hồi. Hai miếng bông trong mũi cũng là tập tục của họ.

7. McDonald’s (Canada) – Cột đèn được cải tiến thành quảng cáo ngoài trời.

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

8. Beans Beyond – Cà phê cực mạnh

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

9. BonoGrão – Không thể chợp mắt

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

10. Bonafide – Tác dụng tỉnh ngủ quá tốt của cà phê

Những quảng cáo cà phê ấn tượng nhất thế giới

Giá cà phê